Mörner 2 - City

Hovsgatan 9

Fakta Mörner 2 - City

  • Bostäder
  • Fastigheten ligger i den kända ”Himlabacken”, den byggdes 1924. Till fastigheten hör ett gårdshus med en lägenhet som kan liknas vid en egen villa. På gården finns det fruktträd och grönytor. En promenad till centrum tar ca 5 minuter. Huset har under 1900-talets renoverats och en butik i bottenplan har byggts om till lägenhet.

  • Hovsgatan 9
  • Antal lägenheter: 8
  • Parkering: 7 platser